Author Archive

Łatwo jest zauważyć, że fosfor świeci w ciemności, trzeba się jeszcze zastanowić, dlaczego świeci, skąd się bierze to dziwne zjawisko? Przekonano się, że fosfor, leżąc na powietrzu, wciąga z niego gaz, zwany tlenem; jeśli mu się uważnie przypatrzeć, to można dostrzec, że z takiego fosforu wychodzi jakby lekki dym,

Read More...

Jest to pytanie bardzo ważne, a to, co tutaj opowiem, zaciekawi was niewątpliwie. Wielkie pokłady fosforanów, które spotykamy rozrzucone po świecie, są złożone z tego samego materiału, z którego zbudowane są kości ludzkie i zwierzęce. Zarówno w kościach, jak i w fosforanach, jest ten sam fosforan wapnia, tylko ze

Read More...

Fosfor, jak wspomnieliśmy, znajduje się tylko w związkach, a tych jest bardzo wiele w przyrodzie. Najważniejsze z nich są fosforany, czyli fosforyty, szczególniej zaś fosforan zwany wapiennym, dlatego, że jest to związek, w którym znajduje się fosfor i wapno. Fosforany leżą nieraz w grubych pokładach i tworzą rozmaite minerały.

Read More...

Imię swoje fosfor zawdzięcza własności świecenia,  Gdyż „fos fero” znaczy po grecka „niosę światło”. Rzeczywiście, minerał ten wydaje ze siebie w ciemności światło bardzo łagodne i przyjemne dla oka, barwy zielonawo-niebieskiej. Od dwóch wieków przeszło ludzie znają fosfor, a uwagę ich zwróciła najprzód ta dziwna własność fosforu, że świeci

Read More...

Bez słońca wszakże rośliny nie miałyby mocy do wyciągania węgla z gazu węgłowego – ono daje im dość ciepła, dość siły do tej pracy. Bez dobroczynnych zatem promieni słońca ca a wędrówka, czyli krążenie gazu węgłowego, o której tu mówiliśmy, nie mogłaby mieć miejsca, a życie wszelkie zamarłoby na

Read More...

Cały świat żyjący jest złożony ze związków węgla, znajdujemy go zatem w mięsie, w cukrze. Krochmalu, żywicy, w drewnie, tłuszczach, olejach w olejkach pachnących, co się wydzielają z kwiatów i wonią cudną zapełniają powietrze, itp. Widzimy z tego, że węgieł jest podstawą życia na ziemi, że bez niego nie

Read More...

Rośliny nie zaopatrują się w węgiel w taki sam sposób, jak w siarkę lub fosfór, to jest nie wysysają go korzeniami z gleby, lecz wybierają go z powietrza za pomocą liści. Gaz węglowy jest więc dla roślin niezbędnym pokarmem, bez którego nie mogłyby wcale istnieć. Ale i ciało człowieka

Read More...

Przekonano się, że gaz węglowy znajduje się zawsze w powietrzu i to w ilości takiej, że na 10,000 kwcirt powietrza wypadają 3 kwarty gazu węglowego. Zdaje się to niedużo, a jednak wystarcza roślinom do życia. Rośliny bowiem, któż by się domyślił! nie mogą się obyć bez tego gazu, w

Read More...

A więc najprzód ów tlenek węgla, czyli czad, pali się płomieniem błękitnym, czym różni się od gazu węglowego, który wcale nie płonie. Czad jest bezbarwny, jak powietrze, i tak samo, jak ono, ciężki, nic ma żadnego zapachu i jest niezmiernie trujący. Ponieważ zaś nie ma ani smaku, ani żadnej

Read More...

Woda wapienna na tych miast zbieleje jak mleko, dowodząc tern, że w słoju po spaleniu się węgla, jest sporo gazu węglowego i on to wytworzył biały proszek z wapnem wody wapiennej. A więc węgiel, płonąc, wytwarza naprawdę gaz węglowy. Jest jeszcze inny związek węgla z tlenem, który wydobywa się

Read More...