Węgiel Archive

Bez słońca wszakże rośliny nie miałyby mocy do wyciągania węgla z gazu węgłowego – ono daje im dość ciepła, dość siły do tej pracy. Bez dobroczynnych zatem promieni słońca ca a wędrówka, czyli krążenie gazu węgłowego, o której tu mówiliśmy, nie mogłaby mieć miejsca, a życie wszelkie zamarłoby na

Read More...

Cały świat żyjący jest złożony ze związków węgla, znajdujemy go zatem w mięsie, w cukrze. Krochmalu, żywicy, w drewnie, tłuszczach, olejach w olejkach pachnących, co się wydzielają z kwiatów i wonią cudną zapełniają powietrze, itp. Widzimy z tego, że węgieł jest podstawą życia na ziemi, że bez niego nie

Read More...

Rośliny nie zaopatrują się w węgiel w taki sam sposób, jak w siarkę lub fosfór, to jest nie wysysają go korzeniami z gleby, lecz wybierają go z powietrza za pomocą liści. Gaz węglowy jest więc dla roślin niezbędnym pokarmem, bez którego nie mogłyby wcale istnieć. Ale i ciało człowieka

Read More...

Przekonano się, że gaz węglowy znajduje się zawsze w powietrzu i to w ilości takiej, że na 10,000 kwcirt powietrza wypadają 3 kwarty gazu węglowego. Zdaje się to niedużo, a jednak wystarcza roślinom do życia. Rośliny bowiem, któż by się domyślił! nie mogą się obyć bez tego gazu, w

Read More...

A więc najprzód ów tlenek węgla, czyli czad, pali się płomieniem błękitnym, czym różni się od gazu węglowego, który wcale nie płonie. Czad jest bezbarwny, jak powietrze, i tak samo, jak ono, ciężki, nic ma żadnego zapachu i jest niezmiernie trujący. Ponieważ zaś nie ma ani smaku, ani żadnej

Read More...

Woda wapienna na tych miast zbieleje jak mleko, dowodząc tern, że w słoju po spaleniu się węgla, jest sporo gazu węglowego i on to wytworzył biały proszek z wapnem wody wapiennej. A więc węgiel, płonąc, wytwarza naprawdę gaz węglowy. Jest jeszcze inny związek węgla z tlenem, który wydobywa się

Read More...

Rzeczywiście gaz węglowy połączył się z wapnem na związek, który zowiemy węglanem wapnia, gdyż zawiera i gaz węglowy, i wapno. Ponieważ zaś ów węglan wapnia nie rozpuszcza się w wodzie, więc unosi się w niej, a potem opada na dno w postaci białego proszku. Gaz zatem węglowy wytwarza biały

Read More...

Nie wyczerpaliśmy jednak wszystkich własności gazu węgłowego. Chodzi nam także o to, aby móc od razu rozpoznać go od innych gazów, np, od powietrza, do którego jest pozornie bardzo podobny. Do tego najlepiej posłużyć może woda wapienna, której dostanie za parę groszy w każdej aptece. Jest to woda, w

Read More...

Człowiek, wchodzący do tej jaskini, nic odczuwa wcale obecności owego gazu, gdyż połową wznosi się nad jego warstwę; pies zaś, daleko niższy od człowieka, pada po chwili uduszony zebranym przy ziemi gazem węglowym. Z powodu tego znacznego ciężaru gazu węglowego, można przelewać go z jednego naczynia w drugie tak,

Read More...

Jeśli z bliska powąchamy gaz węglowy, to przekonamy się, że ma szczególniejszy zapach, trochę szczypiący; a jeśli usta zbliżymy do słoja, to uczujemy smak kwaskowaty. Smak ten i zapach przypominają bardzo wodę sodową, którą dostać można w aptekach, zamkniętą w syfonach lub butelkach woda ta bowiem jest zwykłą wodą,

Read More...