Siarka Archive

Tam więc, gdzie ziemia nie ma w sobie siarki, tam trzeba taki grunt nawozić gipsem lub innymi nawozami siarkowymi: nawóz bowiem jest niczym innym, jeno pożywieniem, które rozumny gospodarz podrzuca roślinom wtedy, gdy gleba jest za uboga i sama w sobie ma za mało pokarmu, aby wyżywić te rośliny,

Read More...

To też, im więcej siarki jest w jakiej roślinie, tein pożywniejszą i lepszą jest ona dla człowieka i dla zwierząt. Na szczęście, rośliny, które gospodarz uprawia na swój pożytek, mają w sobie dużo siarki. Widzimy więc, że człowiek i zwierzęta, jedząc rośliny, spożywają razem z niemi siarkę. Zachodzi teraz

Read More...

Proch, służący do strzelania, składa się z siarki, węgla i saletry, ze sobą zmieszanych. Siarki używają też do ogni bengalskich i rakiet. Wiemy już, że siarka znajduje się w białku; ale nie tylko w jajach można białko spotkać. Białko znajduje się w mięsie, we krwi, w skórze, włosach, kościach,

Read More...

Wiemy już z poprzedniego artykułu, że z siarki wyrabia się gaz siarkowy, który może w rozmaity sposób być przydatny. Wiemy także, że siarkę lub rudy siarkowe przerabiają na kwas siarczany, niezmiernie potrzebny w wielu fabrykach. Prócz tego jednak mamy bardzo wiele innych pożytków z siarki. W niektórych miejscowościach wydobywa

Read More...

Zrozumiemy teraz łatwo, że kwas siarczany jest bardzo pożyteczny; jest on koniecznie potrzebny w wielu przemysłach i oddaje ogromne usługi których fabrykach, to też znaczną ilość siarki i pirytów palą rok rocznie na wyrabianie tego groźnego, ale pożytecznego kwasu. Kwas siarczany, jak sama jego nazwa wskazuje, zawiera w sobie

Read More...

Nic więc dziwnego, że człowiek umiera po połknięciu tego płynu strasznego, gdyż cała droga, którą przechodzi kwas siarczany, to jest usta, przełyk, żołądek, trzewia zostaną spalone na węgieł. Na zatrucie witrolem najlepiej zaraz zażyć magnezji lub kredy, których dostanie w każdej aptece. Do szklanki wysokiej i wąskiej sypię trochę

Read More...

Gaz siarkowy ma smak bardzo kwaśny i dlatego nazywają go kwasem siarkowym, to też wygryzą on, odbarwia i niszczy, szczególnie, jeśli jest wilgotny. Zapalmy kawałek siarki w słoju szklanym a gdy napełni się dobrze gazem siarkowym, wówczas nakryjmy go spodkiem i czekajmy, aż słój wystygnie. Gdy słój jest zupełnie

Read More...

Nie tylko rudy są połączeniami czyli związkami siarki. Związków takich jest dużo. Owy gaz siarkowy, który się tworzy przy paleniu siarki, jest także związkiem siarki; jak piryt jest związkiem siarki z żelazem, tak ów gaz siarkowy jest związkiem siarki z tlenem. Gaz siarkowy posiada jedną ciekawą i cenną własność:

Read More...