Krążenie dwutlenku węgla cz. 3

By admin

20 grudnia, 2017 Węgiel No comments

Tagi:

Cały świat żyjący jest złożony ze związków węgla, znajdujemy go zatem w mięsie, w cukrze. Krochmalu, żywicy, w drewnie, tłuszczach, olejach w olejkach pachnących, co się wydzielają z kwiatów i wonią cudną zapełniają powietrze, itp.

Widzimy z tego, że węgieł jest podstawą życia na ziemi, że bez niego nie mógłby istnieć świat istot żyjących. Związkiem zaś głównym węgła, który jest tak czynny i tak pomocny w życiu całej przyrody, jest niepozorny gaz węgłowy.

Pomimo, że rośliny wybierają ciągle gaz węglowy z powietrza, nie obawiajmy się, aby go kiedy zabrakło w przyrodzie. Najprzód dlatego, że ludzie,_ zwierzęta i rośliny wydychają gaz ten ze siebie. Nalejmy do szklanki trochę wody wapiennej i przez czas jakiś wydychajmy powietrze z ust do środka szklanki. Spostrzeżemy, że woda wapienna bieleje, co dowodzi, że, wydychając, napuściliśmy do szklanki gazu węglowego.

Gaz ten wydziela się również z węgla kamiennego, który spalamy w piecach domowych, fabrykach, kolejach żelaznych, statkach parowych itp. Z roślin butwiejących lub ciał zwierząt gnijących węgieł wydobywa się, jako gaz węgłowy, i ulatuje w powietrze.

A więc gazu tego nie zabraknie w powietrzu, bo, choć go wybierają rośliny, to on jednak nie ginie: wchodzi on w ciało łudzi, roślin i zwierząt, a mimo to nie ginie w przyrodzie, jeno po niej krąży, tak jak krew po ciele ludzkim, i z roślin, ludzi i zwierząt na powrót dostaje się do powietrza, aby ponownie rozpocząć swoją wędrówkę.