Krzem Archive

Przy tym kryształy diamentu obdarzone są niezmiernym blaskiem, mieniącym się, jak krople wody wszystkimi barwami tęczy i dlatego są bardzo poszukiwane, jako kamienie ozdobne; a że są rzadkie i znaleźć je trudno — cena ich przewyższa cenę innych klejnotów. Czasem trafiają się diamenty żółte zielone, popielate, czerwone, niebieskie, a

Read More...

Poza zwyczajnymi przedmiotami szklanymi, oraz cackami, wyrabianymi dziś ze szkła, istnieje wiele przedmiotów bardzo ważnych, do których szkło jest potrzebne. Takimi np. są okulary, bez których wielu ludzi mało co widzi, szkła powiększające, mające nieocenioną wartość dla tych, co się zajmują naukami, bo pozwalające im poznawać różne drobne zwierzęta,

Read More...

Przez długi czas sądzono, że szkło nic da się w niczym rozpuścić, bo nie tylko woda, ale nawet kwasy takie, jak siarczany, wcale go nic rozpuszczają. Przekonano się jednak, że ten sam kwas, zwany fluorowodorem, który rozpuszcza piasek, rozpuszcza także szkło. Używają go z tego powodu do rytowania na

Read More...

Jeśli zamiast wapniaka dodamy do masy szklanej ołowiu, to otrzymamy szkło, zwane kryształcem, które jest bardzo błyszczące i ciężkie. Dodawszy jeszcze więcej ołowiu, otrzymamy strass, służący do naśladowania diamentu, gdyż ma blask bardzo piękny. Jeśli zamiast wapniaku dodać ołowiu i cyny, to otrzymamy emalia, która jest zupełnie matowa –

Read More...

Od czasów bardzo dawnych ludzie umieją spożytkować glinę do wyrabiania naczyń, potrzebnych do codziennego życia, bez których trudno by się nam obyć. Od wieków również umiemy wyrabiać szkło i różne z niego przedmioty. Glinę przyroda daje nam już gotową, szkło’ jednak jest materiałem sztucznym, który ludzie sami wyrabiają. Wiemy,

Read More...

Z powodu tych cennych własności, gliny używamy do wyrabiania garnków, cegieł, fijansu i porcelany. Na wyroby garncarskie używane są poślednie gatunki gliny, zwykle czerwone, zawierające jako domieszkę żelazo. Glinę wygniatają z wodą na ciasto, nadają jej kształty różnych naczyń, a potem wypalają w piecach. Do ciasta dodają czę.sto trochę

Read More...

Gliny są bardzo rozmaite, albowiem i felspatów, z których one pochodzą, jest bardzo wiele rodzajów. Najczystsza glina, zwana kaolinem lub glinką porcelanową, jest całkiem biała i w znacznych pokładach znajduje się w Saksonji (w Niemczech), we Francji, oraz w Chinach i Japonji (w Azji). U nas jest pod Iłżą

Read More...

Granit cz. 6

By admin

2 stycznia, 2017KrzemNo comments

Piaskowce wyglądają zupełnie inaczej, niż kwarc, z którego wzięły początek. Skały te składają się wyraźnie z ziarn piasku, ze sobą spojonych. Piaskowiec bywa nieraz kruchy, i wtedy służy jako kamień budowlany. Barwa jego bywa rozmaita. Czasem jest zupełnie biały i pozornie podobny do cukru, bieluchne bowiem ziarna lśnią się

Read More...

Granit cz. 5

By admin

2 stycznia, 2017KrzemNo comments

Tak więc piasek i glina tworzą się z powodu wietrzenia skał granitowych. Wielkie zaś mnóstwo piasku i obfitość gliny na świecie dowodzą, że wietrzenie takie trwa od wieków, i że skały granitowe musiały być niegdyś, przed wielu tysiącami lat, daleko jeszcze bardziej rozpowszechnione na ziemi, niż dzisiaj. Woda zatem,

Read More...

Granit cz. 4

By admin

2 stycznia, 2017KrzemNo comments

Granit oszlifowany jest bardzo wytrzymały na wilgoć, gorąco, zimno, na wpływy powietrza, działanie wody. Gładka jego powierzchnia stawia opór zniszczeniu. Dowodzą tego różne budowle granitowe, które zachowały się nietknięte od czasów bardzo dawnych. Inaczej jednak dzieje się z granitem, wznoszącym się w postaci skał nagich, połupanych i poszarpanych. Na

Read More...