Jak siarka wygląda i jakie są jej główne własności cz. 1

By admin

2 stycznia, 2017 Siarka No comments

Tagi: co otrzymujemy z siarki, siarka minerał

Siarka jest kamieniem żółtym, barwy cytryny. W otworach wulkanów lub w głębi ziemi spotykamy często kawałki siarki piękne, lśniące i przeświecające, a przy tym bardzo foremne, tak jakby ktoś umyślnie je wygrzebał. A jednak żaden człowiek nie przyłożył do nieb dłuta; kształt ten jest pospolity dla siarki, taką spotykamy często w kopalniach, takiej dostarcza nam przyroda.

Gdziekolwiek znajdziemy siarkę tak pięknie zbudowaną, ezy w naszym kraju, czy w jakiej dalekiej miejscowości, wszędzie kształt jej będzie ten sam. Taką siarkę nazywamy krystaliczną. Nie jedna tylko siarka przybiera kształt tak foremny: bardzo wiele minerałów spotykamy w przyrodzie W postaci prawidłowych kryształów; każdy jednak minerał ma dla siebie kształt odrębny, jemu tylko właściwy, a więc zawsze dla niego stały i niezmienny.

Na przykład sól wykopują z Wieliczki w bryłach złożonych nieraz z samych kryształów, które są zupełnie odmienne od kryształów siarki, ale podobno do innych kryształów soli, choćby one pochodziły z innej części świata.

W łonie ziemi znajdujemy także siarkę w postaci kryształów żółtych jak cytryna, ale kształtu nieokreślonego; są to niekiedy niby gwiazda, kiedy indziej żyły, kule, łub ziarna rozmaitej wielkości. Taką siarkę nazywamy bezkształtną, dla odróżnienia od krystalicznej, albowiem nie posiada żadnego kształtu, który by się dał ściśle oznaczyć. Po sklepach lub w aptekach sprzedają najczęściej siarkę IV laskach; wkrótce dowiemy się, w jaki sposób otrzymuje się ona, teraz zaznaczymy tylko, że łaska taka składa się z niezliczonego mnóstwa drobnych kryształków siarki, ze sobą mocno spojonych. Istnieje wreszcie jeszcze siarka w proszku, zwana kwiatem siarkowym.