Krążenie dwutlenku węgla cz. 2

By admin

20 grudnia, 2017 Węgiel No comments

Tagi:

Rośliny nie zaopatrują się w węgiel w taki sam sposób, jak w siarkę lub fosfór, to jest nie wysysają go korzeniami z gleby, lecz wybierają go z powietrza za pomocą liści. Gaz węglowy jest więc dla roślin niezbędnym pokarmem, bez którego nie mogłyby wcale istnieć.

Ale i ciało człowieka jest pod tym względem podobne do ciała roślin, że zawiera w każdym miejscu dużo węgla: można zwęglić ciało człowieka i ciała zwierząt. Dowodzi to, że i my, i zwierzęta nie możemy obyć się bez węgla. Nie wybieramy go jednak z powietrza tak, jak rośliny, bo gaz węglowy, jak wiemy, jest dla ludzi i zwierząt szkodliwy, wywołuje śmierć przez uduszenie. W jaki sposób i my, i zwierzęta otrzymujemy węgiel, sami nie wiedząc o tern? Oto spożywamy węgiel, to jest z pokarmami roślinnymi i zwierzęcymi wprowadzamy węgiel w nasze ciało. Rośliny zbierają węgieł z powietrza, urabiają z niego mnóstwo związków swego ciała, i tym sposobem dostarczają człowiekowi i zwierzętom pokarmu bogatego w węgiel.