Gaz węglowy cz. 8

By admin

20 grudnia, 2017 Węgiel No comments

Tagi: gaz węglowy

Woda wapienna na tych miast zbieleje jak mleko, dowodząc tern, że w słoju po spaleniu się węgla, jest sporo gazu węglowego i on to wytworzył biały proszek z wapnem wody wapiennej. A więc węgiel, płonąc, wytwarza naprawdę gaz węglowy.

Jest jeszcze inny związek węgla z tlenem, który wydobywa się również z węgli płonących, a nazywa się czadem. On to powoduje okropne wypadki zaczadzenia. Gaz węglowy tworzy się wówczas, gdy węgiel płonie w pełnym powietrzu, gdzie znajduje obfitość tlenu. Czad zaś powstaje, gdy węgieł pali się nie pełnym płomieniem, w małej ilości powietrza, i nie znajduje dość tlenu, aby całkiem się spalić.

Wytwarza się on w piecu, gdy większa część węgli wypali się i ciąg przez to się zmniejszy, lub jeśli zatkamy rurę ciągową pieca, gdy węgle w nim jeszcze płoną. Poznać można czad po niebieskim płomyku, jakim się pali.

Czad, choć jest związkiem węgla i tlenu, tak samo jak gaz węglowy, posiada własności całkiem odrębne. Jest to zupełnie inny związek, zawierający w sobie dwa razy mniej tlenu, niż gaz węglowy. Chemicy gaz węglowy zowią dwutlenkiem węgla, a czad tlenkiem węgla. Oznacza to, że gaz węglowy ma w sobie dwa razy więcej tlenu od czadu.