Węgiel Archive

Mamy więc tym sposobem słój, pełen jakiegoś gazu, zamiast wody. Każdy rozumie, że, gdybyśmy wzięli słój, napełniony nie wodą, łecz jak zwykłe powietrzem, to byśmy nie mogli zebrać w nim żadnego gazu obcego, bo gaz ten zmieszałby się z powietrzem, a więc nie byłby czysty. Może jednak myślicie, że

Read More...

Weźmy teraz miskę z wodą i słoik szklany, byle niezbyt szeroki; słoik zanurzmy w wodę, napełnijmy go wodą, po czym zatknijmy mocno ręką i postawmy do góry dnem w misce, bacząc, aby woda z niego nie uciekła. Przyrząd nasz już jest gotowy. W nim zbierzemy gaz węglowy. W tym

Read More...

Wspominaliśmy, że węgiel, paląc się, łączy się z tlenem powietrza i daje gaz węglowy. Gaz ten jest tedy związkiem węgla i tlenu i nie przypomina wcale węgla, z którego powstał. Jest to gaz przezroczysty i bezbarwny, jak powietrze. Unosi się on w powietrzu w ilości dość znacznej; znajduje się

Read More...

W książeczce Władysława Umińskiego pn. „Węgieł kamienny“ opowiedziano szczegółowo, w jaki sposób powstały na ziemi pokłady węgla kamiennego; dlatego tutaj przypominamy o tern tylko wiadomości najważniejsze. W bardzo odległych czasach ziemia pokryta była olbrzymimi lasami, w których rosły paprocie drzewiaste, skrzypy i widłaki, tak wielkie, jak nasze dzisiejsze drzewa.

Read More...

W retorcie pozostaje ciało stałe, lekkie, porowate, szare, będące koksem. Możemy palić go, jak węgiel, i używać na paliwo – co też robią w Warszawie i innych miastach. W zbiorniku znajdujemy czarną ciągnącą się masę, z silnym zapachem:, jest to smoła. W gazometrze wreszcie zebraliśmy gaz: jest to gaz

Read More...

Jest jeszcze jedna odmiana sztuczna węgła, znana w dużych miastach i hutach żelaznych, mianowicie koks. jest to węgiel stalowo szarej barwy, bardzo lekki i dziurkowaty. Otrzymuje się z węgla kamiennego za pomocą suchej dystylacji tego węgla. Do bań (retort) żelaznych, bardzo mocnych, nakładamy pełno węgla kamiennego i ogrzewamy je

Read More...

Po chwili zobaczymy, że dolnym końcem lejka sączyć się zacznie i spadać kroplami do butelki lub słoja jakaś ciecz bezbarwna, na wygląd podobna do wody. Ciecz ta jest naszym winem czerwonym, ale jakże bardzo zmienionym! Straciło zupełnie piękną swą barwę purpurową – co prawda, straciło też i smak wina.

Read More...

Jeśli drzewo tli się za wolno, wówczas robimy małe otworki po bokach stosu, aby powstał przeciąg i aby mogła wejść większa ilość powietrza. Po kilku dniach, gdy drzewo zupełnie się zwęgliło, zasypujemy wszystkie otwory ziemią, aby ogień zagasić, i czekamy, aż stos zupełnie się oziębi, wtedy dopiero wybieramy węgiel.

Read More...

Jeśli do mocnego naczynia żelaznego, połączonego z rurą, włożymy drzewa lub kości i będziemy je ogrzewali na silnym ogniu, to pod wpływem gorąca zaczną się wydobywać z drzewa lub kości rozmaite gazy, woda w postaci pary i różne materie lotne, które wyjdą rurą na zewnątrz. W naczyniu zaś po

Read More...

A że w łoju, stearynie, wosku, także w nafcie, jest dużo węgla, więc tylko część jego się spali, czyli połączy z tlenem powietrza na gaz węglowy, część zaś węgla nie znajdzie już dla siebie tlenu i dlatego osadzi się na spodku jako czarny nalot. Z tej samej przyczyny osadza

Read More...