Węgiel Archive

Jeśli jednak nie dozwolimy powietrzu przypływać w ilości dostatecznej do ciała zapalonego, zawierającego w sobie węgiel, wtedy część tylko węgla będzie mogła spalić się na gaz węglowy, a reszta węgla, nie znajdując już dla siebie tlenu, wydzieli się jako czarna, miałka, lekka masa kopciu, czyli sadzy. W taki właśnie

Read More...

Oprócz grafitu, diamentu i węgła kamiennego, które są odmianami przyrodzonymi węgla, są jeszcze inne, sztucznie wyrabiane przez człowieka. Na świecie istnieje mnóstwo ciał, które łatwo zmieniają się w węgiel. Można zwęglić drzewo, kości, mięso, chleb itp. Jakim sposobem się to dzieje? boć przecież na-pierwszy rzut oka ani drzewo, ani

Read More...

Wiemy już, że gdy siarka się pali, wówczas przyciąga ona z powietrza gaz zwany tlenem, łączy się z nim, tworząc związek, który nazywamy gazem siarkowym. Otóż przy paleniu się węgla mamy zupełnie to samo: węgiel przyciąga tlen z powietrza, łączy się z nim i tworzy gaz, zwany pospolicie gazem

Read More...

Od dawna już ludzie zastanawiali się nad tym, jakby to sztucznie zmienić zwykły węgiel kamienny albo grafit w prześliczny i cenny diament. Oczywiście, w tym celu trzeba było skrystalizować węgiel kamienny lub grafit. Długi czas nie udawało się to wcale. Przed niedawnym wreszcie czasem pewien uczony francuski do.szedł do

Read More...

Pomimo wielkiej rozmaitości wyglądu, różne odmiany węgla przedstawiają niektóre własności wspólne. Wszystkie są ciałami stałymi, pozbawionymi smaku; nie można też ich przetopić, tak jak przetapiamy siarkę, ani zamienić na ciecz wrzącą, a potem na parę. Niedawno dopiero przekonano się, że w bardzo znacznym gorącu, które otrzymać można we właściwych

Read More...

W Niemczech istnieją również bogate kopalnie węgla kamiennego, które dostarczyły w r. 1897 olbrzymią 5,000 milionów pudów węgla. W Belgii ciągną się zasobne w węgiel pokłady na 160 wiorst. Nie brakuje zresztą tego pożytecznego kamienia ani we Francji, ani w Austrii, ani w Polsce. W naszych kopalniach węgla kamiennego

Read More...