Granit cz. 4

By admin

2 stycznia, 2017 Krzem No comments

Tagi: krzem metaliczny, krzem minerał, krzem monokrystaliczny, krzem mikroelement

Granit oszlifowany jest bardzo wytrzymały na wilgoć, gorąco, zimno, na wpływy powietrza, działanie wody. Gładka jego powierzchnia stawia opór zniszczeniu. Dowodzą tego różne budowle granitowe, które zachowały się nietknięte od czasów bardzo dawnych.

Inaczej jednak dzieje się z granitem, wznoszącym się w postaci skał nagich, połupanych i poszarpanych. Na skały te wieją wichry, pada deszcz, śnieg i grad, działa woda, zawierająca w sobie zawsze gaz węgłowy, i przeto wygryzająca i z wolna rozpuszczająca krzemiany;—działa mróz, rozszerzający wodę, zawartą w licznych szczelinach skalnych: działa zatem na przemian gorąco, chłód, wilgoć, susza i powietrze. Pod tymi niszczącymi wpływami skały granitowe powoli kruszeją, rozrywają się na wielkie głazy, które znów rozpadają się na mniejsze okruchy, aż wreszcie zupełnie się rozsypują. Takie rozpadanie się skał granitowych nazywamy ich wietrzeniem.

skup elektronarzędzi

Kwarc rozsypuje się na drobne okruchy, stanowiące piasek, i tyle tylko się zmienia, że się rozdrabnia na miał. Tym właśnie sposobem z granitów powstał piasek na świecie.

Felspat podlega zmianom głębszym. Nie dość bowiem, że się rozkrusza, lecz zmienia się do niepoznania; rozkłada się on w taki sposób mianowicie, że wydziela się z niego glina. W glinie są nieraz zawarte całe kawały felspatu, niezmienione, a będące resztą skał granitowych, z których glina powstała.

skup elektronarzędzi