Granit cz. 5

By admin

2 stycznia, 2017 Krzem No comments

Tagi: krzem na co pomaga, krzem na raka, krzem na stawy, krzem naturalny

Tak więc piasek i glina tworzą się z powodu wietrzenia skał granitowych. Wielkie zaś mnóstwo piasku i obfitość gliny na świecie dowodzą, że wietrzenie takie trwa od wieków, i że skały granitowe musiały być niegdyś, przed wielu tysiącami lat, daleko jeszcze bardziej rozpowszechnione na ziemi, niż dzisiaj.

Woda zatem, która pochłonęła gaz węgłowy, okazuje się znowu jedną z sił niszczących, pod których wpływem padają twarde i mocne granity. Szczególnie woda deszczowa jest zawsze zasobna w ten gaz, gdyż, przelatując przez powietrze, deszcz rozpuszcza gaz węgłowy, jaki się w niem znajduje. To też deszcze przyczyniają się znacznie do wietrzenia i rozsypywania się granitów.

Noclegi Wieliczka Soray

Strumienie spływające po górach granitowych unoszą ze sobą głazy i kamienie granitowe; z powodu szybkiego biegu tych strumieni górskich, kamienic te, bezustannie przewracane, ocierają się o siebie, tłuką się, kruszą coraz bardziej. Im dłużej trwa ta wędrówka, tern głazy i kamienie stają się drobniejsze, wreszcie rozcierają się na drobne kamyki, na żwir, piasek i delikatny muł, przeważnie gliniasty. Strumienie wpadają do rzek, Lib powoli w rzeki się zmieniają. Dlatego też dno rzek i rzeczułek jest zawsze prawie piaszczyste, a woda ich jest często mętna od drobnego mułu, który ze sobą unosi.

Razem z wodą rzek, piasek podąża do morza, przy ujściach rzecznych wytwarza wielkie ławice i osadza się na dnie morskim w postaci grubych warstw i pokładów, przyczyniających się w znacznej mierze do podniesienia dna morskiego, fu, leżąc pod wielkim ciężarem wody, piasek nieraz się zbija, zlepia za pomocą wapna, lub gliny, wytwarzając skały, zwane gnashoiocami.

Noclegi Wieliczka Soray