Jakie pożytki mamy z siarki cz. 4

By admin

5 stycznia, 2017 Siarka No comments

Tagi:

Tam więc, gdzie ziemia nie ma w sobie siarki, tam trzeba taki grunt nawozić gipsem lub innymi nawozami siarkowymi: nawóz bowiem jest niczym innym, jeno pożywieniem, które rozumny gospodarz podrzuca roślinom wtedy, gdy gleba jest za uboga i sama w sobie ma za mało pokarmu, aby wyżywić te rośliny, które na niej rosną. Opowiadają, że pewien gospodarz polecił ekonomowi swemu rolę gipsować pod koniczynę, ale ekonom nie chciał tego zrobić i dowodził, że to na nic się nie zdało. Wówczas gospodarz kazał nieznacznie parobkowi narzucić gipsu, ale w taki sposób, żeby nim wypisać na polu dużymi literami: ekonom kiep! Jakież było zdziwienie ekonoma, gdy zobaczył, że koniczyna wyrosła na gipsie znacznie wyżej i gęściej, niż na miejscach sąsiednich, i gdy wyraźnie mógł przeczytać koniczyną wypisane wyrazy: ,,ekonom kiep“. Od tej pory przestał nie dowierzać i gdy mu się co wyda bardzo dziwnym, to nie zaprzecza od razu, jeno robi próbę, aby się przekonać, czy to prawda.

dachy poznań

Niektóre rośliny potrzebują siarki znacznie więcej, niż wszystkie inne; takimi są: chrzan, czosnek. cebula, warzęcba, gorczyca, które odznaczają się zapachem bardzo mocnym i nieprzyjemnym. W tych roślinach, oprócz białka, znajdują się inne związki siarkowe, które wydzielają ze siebie ten ostry zapach.

Siarka zatem, choć w niektórych tylko miejsca jest zgromadzona w wielkie pokłady, to jednak w ilościach znacznie mniejszych rozpowszechniona jest na całym świecie i nie tylko znajduje się w łonie ziemi, ale i w człowieku, zwierzętach i roślinach. Jest więc ona niezbędną do życia łudzi, jako też zwierząt i roślin. Że zaś jednocześnie służy siarka do wielu użytków praktycznych, słusznie musimy ją urażać za jeden z najważniejszych minerałów.

dachy poznań