Gdzie znajduje się siarka i jak się ją oczyszcza? Cz. 10

By admin

4 stycznia, 2017 Siarka No comments

Tagi:

Siarka rodzima jest często zmieszana z ziemią, gliną, gipsem, marglem,  ale taką w rękach nawet możemy oczyścić, i wówczas zobaczymy, że jest minerałem żółtym, koloru cytryny, że posiada wszystkie własności już nam znane. Z rudą nie można tak postąpić, z rudy nie potrafimy wybrać tym sposobem siarki czystej, a to dlatego, że siarka nie jest tu zmieszana z metalem, ale z nim zespolona w jedną nową materię. Taki rodzaj zespolenia nazywamy związkiem. Rudy różnią się Więc znacznie od mieszanin., w których spotykamy siarkę rodzimą; możemy jednak i z nich wytopić siarkę przez bardzo silne gorąco i otrzymać ją zupełnie czystą. Są inne rudy, W których niema siarki, i dlatego te, które zawierają siarkę, używamy rudami siarkowymi; z nich najważniejszymi są: piryt, złożony z żelaza i siarki, blenda., złożona z cynku i siarki, oraz galena, złożona z ołowiu i siarki.

Poznań- kruszywo

Żeby dobrze zrozumieć, jaka jest różnica między mieszaniną i związkiem, postąpimy w ten sposób:

Pokruszmy trochę siarki, weźmy opiłek żelaznych i zmieszajmy; mamy mieszaninę, która może leżeć spokojnie bardzo długo i nic się z nią nic stanie, w niczym się nie zmieni.

Poznań- kruszywo