Gdzie znajduje się siarka i jak się ją oczyszcza? Cz. 4

By admin

2 stycznia, 2017 Siarka No comments

Tagi:

Siarka istnieje na wysokie Sycylia od wieków, ale pomimo to przemysł i handel siarką rozwinęły się tam niedawno, gdyż jakie 70 lat temu. Dziś kopią na tej wyspie rocznie 18 milionów pudów siarki. Ponieważ siarka surowa zawiera wiele domieszek, więc należy ją oczyścić. W tym celu gotują siarkę w wielkich kotłach zamkniętych, a parę jej wypuszczają przez rurę do dużej komory chłodnej, której dno jest pochyłe. Para siarki ochładza się w tej dużej izbie, krzepnie i osadza się na ścianach, tworząc tak zwany kwiat siarkowy. Kwiat ten jest niczym innym, jeno bardzo drobnym proszkiem, niezmiennie lekkim, złożonym z malutkich kryształków siarki. W miarę jednak, jak coraz więcej wpuszczają gorącej pary siarczanej do komory, ściany jej rozgrzewają się coraz bardziej, aż wreszcie w tej robi się bardzo gorąco: wówczas kwiat siarkowy topi się, spływa strumieniem po ścianach i spada na dno komory. Tu siarka spływa po pochyłości i zostaje wpuszczoną do form drewnianych, kształtu walca,   i w formach tych zastyga; jeśli po pewnym czasie walec taki otworzymy, wówczas z niego wydostaniemy laskę siarki.

przeprowadzki Zabrze

Siarka w laskach jest zupełnie czysta, a to dlatego, ze powstała z pary siarki surowej, gotującej się w kotle; wszystkie zaś materie obce, które zanieczyszczały tę ostatnią, pozostały w kotle, gdyż one nie mogą wrzec razem z siarką, a tym bardziej zamienić się na parę.

przeprowadzki Zabrze