Gdzie znajduje się siarka i jak się ją oczyszcza? Cz. 3

By admin

2 stycznia, 2017 Siarka No comments

Tagi:

Siarka taka idzie do handlu w dużych ilościach. Jest ona żółta, ale nie jest zupełnie czysta; taka komora murowana rozgrzewa się nieraz bardzo, a wówczas nie tylko sama siarka wytapia się, lecz i inne minerały, nagromadzone z nią w komorze, roztapiają się cokolwiek od tego gorąca, spływają na dno i dostają się do form drewnianych, przeznaczonych dla siarki czystej. Taką siarkę nazywamy surową. Robotników zatrudnionych przy wydobywaniu siarki i jej wytapianiu rachują przeszło na 30000;—jeśli zaś weźmiemy jeszcze pod uwagę ludzi zajętych przy przewożeniu siarki z kopalni do portu, lub do stacji kolejowej, urzędników kolejowych, pracujących nad tym przewozem, tragarzy, ładowników i t. d., wówczas śmiało powiemy, że przemysł siarkowy daje utrzymanie jakim 50 tysiącom ludzi.

przeprowadzki Żory

Przy wydobywaniu i wytapianiu siarki, robotnicy muszą bardzo ostrożnie postępować z ogniem, aby pokładów nie zapalić; dla tego też nie używają tam nigdy prochu do rozsadzania skał siarkowych. W razie zajęcia się ogniem jakiego szybu, zamykają szczelnie wszystkie otwory kopalni, aby pożar ugasić przez brak powietrza. Nie zawsze to jednak pomaga; najlepszym tego przykładem jest góra Somniatino, której część, zawierająca siarkę, pali się już ze dwadzieścia lat, a której niepodobna ugasić.

przeprowadzki Żory