Szkła wodnego nie można używać na szyby ani naczynia, ale i ono daje pewien pożytek. Przekonano się mianowicie, że przedmioty palne, pokryte warstwą takiego szkła, lub nasycone niem, ulegają trudno spaleniu; używają więc go do zabezpieczenia od ognia drzewa, płótna, papieru, nasycając je wodą, w której rozpuszczono szkło wodne. Głównie jednak używają szkła wodnego do […]

Czytaj więcej

Wiadomo wszystkim, że piasek nie rozpuszcza się wcale w wodzie. Jest on w ogóle bardzo trudny do rozpuszczenia; próbowano rozpuszczać go w kwasach silnych i wrzących, np. w kwasie siarczanym, – lecz daremnie. Jest jeden tylko kwas, zwany fluorowodorem, który rozpuszcza piasek, nie zostawiając po nim ani śladu. Wszyscy znamy sodę, używaną do szorowania i […]

Czytaj więcej

Węgiel, paląc się, zamienia się na gaz niewidoczny dla oka, uchodzący w powietrze. Dwutlenek krzemu nie jest wcale gazem, lecz ciałem stałem, które zowiemy pospolicie krzemionką. O niem pomówimy teraz obszerniej. Dwutlenek krzemu jest ciałem bardzo rozpowszechnionym w przyrodzie, wszędzie spotykanym, i to w różnych odmianach. Najpospolitszą jest piasek. Wydziela się on z dna i […]

Czytaj więcej

Któż nie zna piasku, gliny, krzemienia, kamieni polnych? Kto nie miał w ręku szklą, fajansu, porcelany? Są to wszystko związki krzemu, znane od wieków, sam jednak krzem w nich zawarty poznano bardzo niedawno. Nie można się temu dziwić, gdyż krzem daje się niezmiernie trudno wydobywać z ciał zawierających go, a samego krzemu, czystego, niema’ wcale […]

Czytaj więcej