Gaz węglowy cz. 3

Napisał admin

Grudzień 20, 2017WęgielBrak komentarzy

Mamy więc tym sposobem słój, pełen jakiegoś gazu, zamiast wody. Każdy rozumie, że, gdybyśmy wzięli słój, napełniony nie wodą, łecz jak zwykłe powietrzem, to byśmy nie mogli zebrać w nim żadnego gazu obcego, bo gaz ten zmieszałby się z powietrzem, a więc nie byłby czysty. Może jednak myślicie, że w słoju zebraliśmy nie żaden jakiś […]

Czytaj więcej

Gaz węglowy cz. 2

Napisał admin

Grudzień 20, 2017WęgielBrak komentarzy

Weźmy teraz miskę z wodą i słoik szklany, byle niezbyt szeroki; słoik zanurzmy w wodę, napełnijmy go wodą, po czym zatknijmy mocno ręką i postawmy do góry dnem w misce, bacząc, aby woda z niego nie uciekła. Przyrząd nasz już jest gotowy. W nim zbierzemy gaz węglowy. W tym celu weźmy trochę kredy w kawałkach, […]

Czytaj więcej

Gaz węglowy cz. 1

Napisał admin

Grudzień 20, 2017WęgielBrak komentarzy

Wspominaliśmy, że węgiel, paląc się, łączy się z tlenem powietrza i daje gaz węglowy. Gaz ten jest tedy związkiem węgla i tlenu i nie przypomina wcale węgla, z którego powstał. Jest to gaz przezroczysty i bezbarwny, jak powietrze. Unosi się on w powietrzu w ilości dość znacznej; znajduje się także w głębie i w wodzie […]

Czytaj więcej

W książeczce Władysława Umińskiego pn. „Węgieł kamienny“ opowiedziano szczegółowo, w jaki sposób powstały na ziemi pokłady węgla kamiennego; dlatego tutaj przypominamy o tern tylko wiadomości najważniejsze. W bardzo odległych czasach ziemia pokryta była olbrzymimi lasami, w których rosły paprocie drzewiaste, skrzypy i widłaki, tak wielkie, jak nasze dzisiejsze drzewa. Ziemia była wówczas niezmiernie urodzajna, nie […]

Czytaj więcej

W retorcie pozostaje ciało stałe, lekkie, porowate, szare, będące koksem. Możemy palić go, jak węgiel, i używać na paliwo – co też robią w Warszawie i innych miastach. W zbiorniku znajdujemy czarną ciągnącą się masę, z silnym zapachem:, jest to smoła. W gazometrze wreszcie zebraliśmy gaz: jest to gaz świetlny, którym oświetlają ulice w Warszawie, […]

Czytaj więcej

Jest jeszcze jedna odmiana sztuczna węgła, znana w dużych miastach i hutach żelaznych, mianowicie koks. jest to węgiel stalowo szarej barwy, bardzo lekki i dziurkowaty. Otrzymuje się z węgla kamiennego za pomocą suchej dystylacji tego węgla. Do bań (retort) żelaznych, bardzo mocnych, nakładamy pełno węgla kamiennego i ogrzewamy je silnie w piecu; wtedy węgieł zmieni […]

Czytaj więcej

Po chwili zobaczymy, że dolnym końcem lejka sączyć się zacznie i spadać kroplami do butelki lub słoja jakaś ciecz bezbarwna, na wygląd podobna do wody. Ciecz ta jest naszym winem czerwonym, ale jakże bardzo zmienionym! Straciło zupełnie piękną swą barwę purpurową – co prawda, straciło też i smak wina. Ani bibuła, ani szmatka, same nie […]

Czytaj więcej

Jeśli drzewo tli się za wolno, wówczas robimy małe otworki po bokach stosu, aby powstał przeciąg i aby mogła wejść większa ilość powietrza. Po kilku dniach, gdy drzewo zupełnie się zwęgliło, zasypujemy wszystkie otwory ziemią, aby ogień zagasić, i czekamy, aż stos zupełnie się oziębi, wtedy dopiero wybieramy węgiel. Węgiel drzewny jest czarny, lekki, miękki, […]

Czytaj więcej

Jeśli do mocnego naczynia żelaznego, połączonego z rurą, włożymy drzewa lub kości i będziemy je ogrzewali na silnym ogniu, to pod wpływem gorąca zaczną się wydobywać z drzewa lub kości rozmaite gazy, woda w postaci pary i różne materie lotne, które wyjdą rurą na zewnątrz. W naczyniu zaś po pewnym czasie zamiast drzewa lub kości […]

Czytaj więcej

A że w łoju, stearynie, wosku, także w nafcie, jest dużo węgla, więc tylko część jego się spali, czyli połączy z tlenem powietrza na gaz węglowy, część zaś węgla nie znajdzie już dla siebie tlenu i dlatego osadzi się na spodku jako czarny nalot. Z tej samej przyczyny osadza się kopeć na szkłach lampek naftowych, […]

Czytaj więcej